Šetříme vám peníze, čas a energii www.izolace-kafka.cz

COMPRI IZOLACE = prověřené systémy pro úsporu energií

Nároky na pozemní stavby rostou v požadavcích na úsporu energií, technické požadavky i pohodu obývání. Ze strany investorů i projektantů s sebou tyto požadavky nesou vysoké nároky na stavebně-fyzikální vlastnosti použitých skladeb a materiálů. Většinou již nestačí pouze vhodně poskládat nejlevnější dostupné materiály od různých dodavatelů, tak jak po léta zaběhnutá praxe často funguje. Je třeba dbát na doporučení výrobců a projektantů, kteří by měli vlastnosti skladeb a materiálů ctít a počítat s jejich přesnými parametry. To se týká především skladeb tepelných izolantů, parobrzdných a voděodolných vrstev a difuzně otevřených fasádních systémů.

Cílem není investora v rámci výstavby či dodatečného zateplení „stáhnout z kůže“ dodávkou co nejdražších technologií, ale vysvětlit mu správnost vzájemného spolupůsobení jednotlivých materiálů a technologi. Nabídnutý produkt musí mítoptimální kvalitu i cenu. V rámci této filosofie přivádíme na trh systém řešení COMPRI®, který zahrnuje komplexní nabídku materiálů pro různé oblasti. Z tepelných izolantů jsou to především foukané izolace na bázi celulózy, minerálního vlákna a nenasákavého polystyrenu. Každý z těchto produktů má unikátní vlastnosti a umožní bez rizika, foukanou technologií na místě stavby, realizovat zateplení prakticky kterékoli konstrukce.

Cena a návratnost izolace

Izolace – kterou kam?

Zdravotní rizika bydlení a jejich řešení

PŘEHLED PRODUKTŮ

Climatizer Plus®

Celulózová izolace Climatizer Plus® se vyrábí na základě původní kanadské licence již od roku 1991. Díky jedinečné technologii výroby má Climatizer Plus® vynikající parametry v oblasti tepelné a zvukové izolace. K přednostem patří také dlouhá životnost izolačního materiálu a záruka odborného provedení vlastní aplikace. 

 • Velmi dobré tepelně izolační parametry izolace (λD = 0,038 W/m.K)
 • Významné zlepšení akustiky stavby
 • Vysoká hodnota měrné tepelné kapacity materiálu (Cd = 2020 J/kg.K)
 • Zlepšení akumulačních vlastností a snížení teploty prostor v létě
 • Nízký difusní odpor, umožňující konstrukce s difusně otevřenou skladbou
 • Dokonalé vyplnění všech detailů stavby a instalace bez prořezů
 • Bez rizika tepelných mostů a spárového proudění vzduchu
 • Dobré protipožární parametry a odolnost vůči houbám a plísním
 • Libovolné aplikační tloušťky v rozmezí od 4 do 60 cm
 • Ekologicky šetrný výrobek (známka propůjčena již v roce 1994)

 

Climastone®

Minerální vlna Climastone® je unikátní tepelná a akustická izolace. Výroba je založena na metodě rozvlákňování taveniny směsi hornin a dalších příměsí a přísad. Climastone je originální finální produkt, není vyroben z odřezků. Vytvořená minerální vlákna se v rámci výrobní linky zpracují do finálního tvaru granulátu. Vlákna jsou po celém povrchuhydrofobizována, nicméně je nutné izolaci v konstrukci chránit vhodným způsobem proti povětrnostním vlivům.

 • Velmi dobré tepelně izolační parametry izolace
 • Nejvyšší třída reakce na oheň A1
 • Významné zlepšení akustiky stavby
 • Nízký difusní odpor – snadná propustnost pro vodní páru
 • Dokonalé vyplnění všech detailů stavby
 • Ekologická a hygienická nezávadnost
 • Vysoká protipožární odolnost
 • Odolnost proti dřevokazným škůdcům, hlodavcům a hmyzu
 • Libovolné aplikační tloušťky v rozmezí od 6 do 60 cm

 

Climastyren®

Climastyren® je foukaný grafitový polystyren. Climastyren® využívá poslední poznatky nanotechnologie pro praktické a profesionální zateplení konstrukcí. Pěnové perličky mají z výroby uzavřenou strukturu a tím vzniká speciální nenasákavý produkt. Tato izolace je tak vhodná i do vlhkých prostor. Díky velmi nízkému součiniteli tepelné vodivosti (λ = 0,034 W/m.K) má Climastyren® velmi dobré tepelně izolační vlastnosti. Zrnitost čoček se pohybuje od 2 do 4 mm. Tato izolace je oproti běžně dostupným deskovým polystyrenům difúzně otevřená (μ = 2 – 5). Třída reakce na oheň je E.

 • Nenasákavý a difúzně otevřený polystyren
 • Velmi dobré tepelně technické vlastnosti (λD = 0,034 W/m.K)
 • Velmi nízká objemová hmotnost
 • Jednoduchá zpracovatelnost
 • Dlouhá životnost
 • Ekologická a zdravotní nezávadnost

 

Pro clima®

Systémy pro clima® se chovají podobně jako moderní funkční oblečení, které v dnešní době hojně využíváme jako ochranu před propocením a povětrnostními vlivy. Narůstající tloušťky izolačního materiálu je potřeba zajistit dostatečnýodvod vlhkosti z konstrukce jak směrem do exteriéru, tak i směrem do interiéru (v letním období). Tato vlhkost se do konstrukce dostává vlivem difúze vodních par, konvekcí (netěsnosti v neprodyšné vrstvě), instalací vlhkých materiálů a zatečením. Tuto ochranu mohou bezpečně zajistit materiály, které dokáží rychle reagovat na změny klimatických podmínek a podmínek v izolační vrstvě. Důležitou roli má dokonalé ošetření všech detailů a prostupů skrz neprodyšnou nebo větrotěsnou obálku budovy . Součástí tohoto ošetření je přelepení všech spojů, včetně neprodyšného napojení na ostatní konstrukční prvky a utěsnění prostupů od elektroinstalace a potrubí.

 • Kompletní sortiment folií, membrán, lepidel, manžet a průchodek včetně penetrací
 • Parobrzdy s proměnlivým difúzním odporem
 • Spolehlivá systémová řešení všech detailů
 • Výjimečná lepivost s dlouhou životností spoje
 • Výborné výsledky při diagnostice budov blower door
 • Vhodné i pro pasivní a nízkoenergetické domy
 • Úspora energie a nákladů na vytápění
 • Velký potenciál vysychání a ochrana před povětrnostními vlivy
 • Zajištění trvale bezpečné konstrukce
 • Zdravé klima v interiéru

 

Unger-Diffutherm®

Dřevovláknité desky Unger-Diffutherm® přispívají k vytvoření příjemného pocitu tepelné pohody jako téměř žádný jiný stavební materiál. Dřevěné vlákno funguje po celý rok jako vynikající tepelný izolant. V zimě díky izolačním vlastnostem účinně zabraňuje tepelným ztrátám. Dřevo má od přírody vynikající schopnost akumulovat teplo. V létě díky vysoké akumulaci zabraňuje přehřívání. Pod střechou izolovanou UdiTOP Premium je v letním vedru o několik stupňů nižší teplota, než pod střechou izolovanou běžnými izolačními materiály (minerální, skelná vlákna, polymery).Unger-Diffutherm® je účinná, ekologická izolace pro zateplení všech částí domu.

 • Účinná ochrana před zimou
 • Účinná ochrana před horkem
 • Účinná ochrana před hlukem
 • Skvělá tepelná akumulace
 • Difúzně otevřený materiál – lépe odvádí vlhkost
 • Ekologicky čistý materiál
 • Jednoduchá manipulace a suchá montáž izolačních desek
 • Kompletní zateplovací systémy bez možnosti vzniku plísní
 • Tvarová stálost izolačních desek
 • Systémy bez vzniku trhlin pro omítané fasády

 

Wolf®

Zvukově izolační desky Wolf® s patentovanou strukturou využívají principu těžké hmoty v sypké podobě. Těžká hmota – křemičitý písek, který zcela vyplňuje vnitřní prostor desky, je rozdělen do několika vrstev. Díky této konstrukci desky Wolf® dokonale tlumí zvuk v celém frekvenčním spektru, zejména pak při nízkých frekvencích. Minimální tloušťka desek 10 resp. 15 mm umožňuje jejich univerzální použití pro izolaci podlah, stěn nebo stropů.

 • Vynikající zvukově izolační vlastnosti – v celém frekvenčním spektru, zejména při nízkých frekvencích
 • Unikátní konstrukce – patentovaná struktura desky, vysoká pevnost v tlaku
 • Minimální tloušťka – pouze 10 respektive 15 mm, ideální pro rekonstrukce i novostavby
 • Univerzální použití – izolace podlah, stěn a stropů
 • Podklady pro projektování – přes 80 doporučených systémových řešení, akustický katalog
 • Jednoduchá manipulace a montáž – deskový materiál ve standardizovaném formátu
 • Suchá výstavba - nezanáší nežádoucí vlhkost do konstrukce, ihned k použití
 • Akumulační schopnost – napomáhá udržení tepelné pohody v interiéru
 • Ekologicky čistý materiál – vhodný do prostor pro alergiky, žádná zdravotní rizika
 • Rychlá dostupnost – veškeré materiály jsou skladem ihned k dodání

 

Slovinyl Siding

Slovinyl Siding je obkladový systém pro odvětrávané fasády. Své uplatnění již přes 20 let nachází u obytných, rekreačních i průmyslových objektů. Obklad je vhodný na fasády novostaveb i rekonstrukce starších budov(rodinné domy, panelové domy, průmyslové a skladové objekty nebo střediska zábavy a sportu). Své příznivce si po celou tu dobu získává díky své jednoduchosti montáže, bez údržbovém provozu, dlouhé životnosti (minimálně 50 let) a cenové dostupnosti.

 • Suchá montáž
 • Snadná montáž
 • Odolnost proti povětrnostním vlivům
 • Snadná údržba (pouze mytí vodou)
 • Dlouhá životnost
 • Jednoduchá oprava (výměna poškozených lamel)
 • Cenově dostupné
 • Chrání izolační vrstvu před přímými účinky povětrnosti
 • Nezaměnitelný a odlišný vzhled